Norwegian

Alle våre lagre er åpne, og hjelper deg gjerne!

Ta kontakt med oss via ditt firmas nettbutikk eller kontakt oss per telefon eller mail.

På bakgrunn av Helsedirektoratets anbefalinger, og som et tiltak for å minimere smitte av Coronavirus, har vi stengt ekspedisjonen for fysisk oppmøte på alle våre avdelinger.
Dette gjelder inntil videre, men vi sender og leverer ut varer etter avtale.

Vi beklager de ulemper dette måtte medføre.

 

English

All our warehouses are open and we will be happy to help you!

If you need goods use your company’s online shop or contact us by phone or mail.

Based on the recommendations from Norwegian Directorate of Health and as an initiative to minimize the infection of Coronavirus, we close all departments for all physical attendance until further notice, but we still send/deliver our goods by appointment.

We apologize for any inconvenience this may cause.